بیاین از اول شروع کنیم...

بیاین از اول شروع کنیم...

Zeynab60 نویسنده : Zeynab60 در حال تایپ

داستان های مشابه

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

دستش را نزدیک پیشانی دختر برد و نجوا کرد: «پیشونیت بلنده. ...

ته تغاری دختر حاج فتاح سر اتفاق های سرگردون و معمایی که براش ...

بیاین ببینیم یه آدم از کجا شروع می کنه...
و از کجا دوباره شروع می کنه ...
ژانرها: داستان کوتاه / درام / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.