دقیقاً همان طور که دوست دارم

دقیقاً همان طور که دوست دارم

sadat نویسنده : sadat تمام شده

داستان های مشابه

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب ...

زهره خوشحال بود،اما نه به خاطر یک لقمه نون و پنیر و ده هزار ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.