دقیقاً همان طور که دوست دارم

دقیقاً همان طور که دوست دارم

sadat نویسنده : sadat تمام شده

داستان های مشابه

ما فقط یک بار زندگی میکنیم ...

نور مهتاب با تلاش فراوان خود را از میان برف و بوران به داخل ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت