لبخندی ازجنس گریه آسمان

لبخندی ازجنس گریه آسمان

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

نویسنده‌ی کهنه‌کاری در شهر کوچکی زندگی می‌کند و با هیچ ...

من عادت ندارم برای رمانم خلاصه بنویسم بهتون پیشنهاد میکنم ...

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست درشب عروسی اش همه چیزتغییرمی کند...
دیدی پاییزو ..
پ چرا دوری ازم ..
دوری و میگی حرف از دوری نزن ..
این همه عاشقم تو کوری اصلا ..
انقد حرف عاشقانه زوری نزن ..
عقل و منطقم میگه نه ولی دل عاشقته ..
دلم داد میزدت عقل میگفت باشه چته..
معین زد
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.