لبخندی ازجنس گریه آسمان

لبخندی ازجنس گریه آسمان

Armita نویسنده : Armita در حال تایپ

داستان های مشابه

محبوب من گرچه این شهر ویرانه شلوغ است ولی همه حواس من ...

متن کوتاهی مرتبط با مردی که نام او فاش نمی شود . 4 ماه است ...

سلام من امینم و اینم اولین رمان منه ، این رمان ژانر های ترسناک ...

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست درشب عروسی اش همه چیزتغییرمی کند...
دیدی پاییزو ..
پ چرا دوری ازم ..
دوری و میگی حرف از دوری نزن ..
این همه عاشقم تو کوری اصلا ..
انقد حرف عاشقانه زوری نزن ..
عقل و منطقم میگه نه ولی دل عاشقته ..
دلم داد میزدت عقل میگفت باشه چته..
معین زد
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.