آغوش شیطان

آغوش شیطان

Katrina نویسنده : Katrina در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان پیش درآمد داستانی بزرگ است...... شهر جاوا این ...

این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. دختری با گرفتن ...

در زمانی که قبایل در صلح و آرامش در کنار هم می زیستند و خدایان ...

دسته آخر قلب فرشته.....نیازمند آغوش شیطان سیاه دل شد :)
ژانرها: عاشقانه / ماوراء الطبیعه / تخیلی / ترسناک
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.