درخت سبز

درخت سبز

jisoo نویسنده : jisoo تمام شده

داستان های مشابه

تقدیر موجود عجیبی است؛ موجودی بی رحم که نسخه زندگی ما را ...

کسی که در بدبختی دنیا قرق شده و...

زندگی مجالم نداد تا بیشتر از این عشق را را در عاشقی تجربه ...

یه شعر با دسته بندی درام
ژانرها: درام / شعر
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.