درباره nastaran_kazemi628

  Nastaran Kazemi
  اصفهان
  تاریخ عضویت: ۷ اسفند ۱۴۰۰

 Nasnas

آخرین پیام

nastaran_kazemi628 پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های nastaran_kazemi628

1 داستان منتشر شده
گذشته تلخ? 1 در حال تایپ

گذشته تلخ?

۱۵ اسفند ۱۴۰۰

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از 5 قسمت اول خودداری فرمایند دختری که به امید خیر به روستا میرود و با کسی رو به رو میشدود که داستان را شروع میکند و اتفاقاتی خطرناک پیش به رو میگذارد قسمتی از رمان: با عصبانیت گفتم دلیل اعتماد من به تو چیه؟ اخم کردو گفت دیگه بسه ناراحتی شرتو کم کنو برو نخاستم اصلا

1 3 277
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.