متن های کوتاه زمستانی

متن های کوتاه زمستانی

loyal نویسنده : loyal تمام شده

داستان های مشابه

هرقدمی که تو خونه‌ی من راه می‌رفت،هر قاشق غذایی که توی ...

بله،منظورم دقیقاً همان وقتی است که با شنیدن اسمت کنار این ...

زهره خوشحال بود،اما نه به خاطر یک لقمه نون و پنیر و ده هزار ...

"یک چالش با موضوع هایی مربوط به فصل زمستان و نوشتن متن های کوتاه"
در یک کانال موضوع هایی گذاشته شده بود و یک چالش برای نوشتن متن برای خودمون.
من هم چند موضوع رو انتخاب کردم و جملاتی نوشتم.

◐ با آرزوی سلامتی برای همگان و تسلی برای خانواده هایی که عزیزانشون رو در حادثه ی هواپیمایی دوسال پیش از دست دادند. ◐
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.