متن های کوتاه زمستانی

متن های کوتاه زمستانی

loyal نویسنده : loyal تمام شده

داستان های مشابه

دخترک در هواپیما نشسته بود که ناگهان... و من نگویم از حال ...

خاطراتی که از کودکی به جا می مانند همه مانند عکس های یک آلبوم ...

چه اتفاقی می افتد وقتی دو نفر از ته قلب عاشق هم باشند...

"یک چالش با موضوع هایی مربوط به فصل زمستان و نوشتن متن های کوتاه"
در یک کانال موضوع هایی گذاشته شده بود و یک چالش برای نوشتن متن برای خودمون.
من هم چند موضوع رو انتخاب کردم و جملاتی نوشتم.

◐ با آرزوی سلامتی برای همگان و تسلی برای خانواده هایی که عزیزانشون رو در حادثه ی هواپیمایی دوسال پیش از دست دادند. ◐
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.