متن های کوتاه زمستانی

متن های کوتاه زمستانی

loyal نویسنده : loyal در حال تایپ

داستان های مشابه

من دریک شهردورافتاده ازایران به دنیاآمدم دلم میخواست بیشترین ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

"یک چالش با موضوع هایی مربوط به فصل زمستان و نوشتن متن های کوتاه"
در یک کانال موضوع هایی گذاشته شده بود و یک چالش برای نوشتن متن برای خودمون.
من هم چند موضوع رو انتخاب کردم و جملاتی نوشتم.

◐ با آرزوی سلامتی برای همگان و تسلی برای خانواده هایی که عزیزانشون رو در حادثه ی هواپیمایی دوسال پیش از دست دادند. ◐
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.