گذشته تلخ?

گذشته تلخ?

nastaran_kazemi628 نویسنده : nastaran_kazemi628 در حال تایپ

داستان های مشابه

هیولاها موجودات عجیبی هستند! غیر قابل اعتماد و همچنین غیر ...

مهشید مسیر پرپیچ و خمی را در زندگی خود تجربه میکند

ویالونت را هربار در دست گرفتم و نُت هایی که تو نواختی را ...

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از 5 قسمت اول خودداری فرمایند
دختری که به امید خیر به روستا میرود و با کسی رو به رو میشدود که داستان را شروع میکند و اتفاقاتی خطرناک پیش به رو میگذارد
قسمتی از رمان: با عصبانیت گفتم دلیل اعتماد من به تو چیه؟ اخم کردو گفت دیگه بسه ناراحتی شرتو کم کنو برو نخاستم اصلا
ژانرها: تخیلی / درام / طنز / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.