نیستی

نیستی

ali_khazaee_zh نویسنده : ali_khazaee_zh تمام شده

داستان های مشابه

پدر بزرگ چیزی رو قایم میکنه نمیدونم چی اما داره از همه پنهان ...

خیلی چیزها شاید بهترینش را داریم ولی متاسفانه به نوعی از ...

خبرنگار روی چمن های خیس قدم گذاشت و به سمت یکی از آن دخترها ...

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب می دهد و به وحشت می اندازد که انسان از بستن دوباره پلکهایش واهمه پیدا می کند.
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.