نیستی

نیستی

ali_khazaee_zh نویسنده : ali_khazaee_zh تمام شده

داستان های مشابه

خاطراتی که از کودکی به جا می مانند همه مانند عکس های یک آلبوم ...

داستان درمورد پسری است که در بچگی والدین خود را از دست داده ...

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب می دهد و به وحشت می اندازد که انسان از بستن دوباره پلکهایش واهمه پیدا می کند.
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.