گناه یک طراحی

گناه یک طراحی

hosinealimohammadi14 نویسنده : hosinealimohammadi14 در حال تایپ

داستان های مشابه

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از ...

مهشید مسیر های پرپیچ خمی را در زندگی خود تجربه میکند

دختری حدودا دوازده ساله پدری غرق شده و از احساس سرد مادر ...

میدانی؟
فرشته هایی که من دیده ام همه خوب نیستند!
شیاطینی که دیده ام همه گناهکار نیستند.
انسانهای دروغ گو زیادند و به دلیل خوشی خود همه چیز را پنهان میکنند!اما همه ی انسانها هم بد نیستند!
من نه فرشته هستم نه شیطان و نه انسان!
من موجودی در عمق صفحه ی سفیدی هستم که تو آن را طراحی مینامی!
من اثر یک هنرمند هستم!
شاید زنده بودن طراحی ها شگفت انگیز به نظر بیاید!
ولی دوست من اوعضاع اینجا
درون این سفیدی و سیاهی ها چندان خوب نیست!
من موجود شگفت انگیزی هستم که از چند خط تشکیل شده و حال دارد برای زنده ماندن بال بال میزند!
من از پاک کن هایی که باعث مرگم میشوند فرار میکنم و همیشه در حال پنهان شدن از خطرات هستم!
من نامی ندارم و نام خالق خود را هم نمیدانم!حتی نمیدانم برای چه زنده هستم!
من یک طراحی هستم.
به زندگی من خوش اومدی انسان!
ژانرها: تخیلی / علمی تخیلی / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.