قسمت بسیار کوتاهی از داستان «باغ موسیقی» یا «آوازبانو» از مجموعه داستان «شیدا و شمس»

قسمت بسیار کوتاهی از داستان «باغ موسیقی» یا «آوازبانو» از مجموعه داستان «شیدا و شمس»

Shabnam_hakimhashemi نویسنده : Shabnam_hakimhashemi در حال تایپ

داستان های مشابه

شهری وجود دارد که همه فکر میکنند فقط یک افسانه است اما... ...

سرما، زوزه ی هولناک باد، برف منجمد به تیزی تیغ...هیچ چیز دیگری ...

میخوای بفهمی وقتی از آرزوت دست میکشی چه اتفاقی تو جهان میفته؟ ...

در این‌جا قسمت کوتاهی از داستان «باغ موسیقی» یا «آوازبانو» را می‌خوانید که سومین داستان از مجموعه داستان «شیدا و شمس» محسوب می‌شود.

.......
مجموعه داستان «شیدا و شمس»،
نویسنده: شبنم حکیم هاشمی
ژانرها: تخیلی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.