تاریکی یک لبخند

تاریکی یک لبخند

Nabat نویسنده : Nabat در حال تایپ

داستان های مشابه

nbar_Roman15 در کانال تلگرامی بالا این رمان را به صورت PDFبخوا ...

میدانی؟ فرشته هایی که من دیده ام همه خوب نیستند! شیاطینی ...

چقد سفت شده است پدال دوچرخه دونفرمان یا من خسته شدم..... یا ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور میشن از جن ها (دورگه ها) کمک بگیرن و در این حین عشق ممنوعه ای شکل میگیره و زخم کهنه ای که سرباز میکنه...
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.