تاریکی یک لبخند

تاریکی یک لبخند

Nabat نویسنده : Nabat در حال تایپ

داستان های مشابه

کسی باشد که با جون و دل به تک تک کلماتی که از دهانت بیرون ...

جنگ بر کمین امپراتوری است و کسی ، از همه جا بی‌خبر ناجی ...

درمورده یک دختر کتاب خوان است که هر روز وقت خود را در تنها ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور میشن از جن ها (دورگه ها) کمک بگیرن و در این حین عشق ممنوعه ای شکل میگیره و زخم کهنه ای که سرباز میکنه...
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.