تاریکی یک لبخند

تاریکی یک لبخند

Nabat نویسنده : Nabat در حال تایپ

داستان های مشابه

محلی برای تخلیه پراکنده‌های ذهنی من. پیشنهاد ها و انتقادهاتون ...

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

پلک می‌زنم. چشمانم تار می‌شوند. از میان هاله‌هایی که به ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور میشن از جن ها (دورگه ها) کمک بگیرن و در این حین عشق ممنوعه ای شکل میگیره و زخم کهنه ای که سرباز میکنه...
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.