تاریکی یک لبخند

تاریکی یک لبخند

Nabat نویسنده : Nabat در حال تایپ

داستان های مشابه

قصه ای مربوط به عروسک و مرگ مادربزرگ ... راه زندگی عروسکی ...

داستان، داستان جوانکی یهودی است که در روز مصلوب شدن فردی ...

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید ...

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور میشن از جن ها (دورگه ها) کمک بگیرن و در این حین عشق ممنوعه ای شکل میگیره و زخم کهنه ای که سرباز میکنه...
ژانرها: تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.