دنیا هیچ وقت با تو عادلانه رفتار نمیکند!

دنیا هیچ وقت با تو عادلانه رفتار نمیکند!

mahya89 نویسنده : mahya89 تمام شده

داستان های مشابه

یه شعر با دسته بندی درام

دستش را به سمت کمد دراز کرد، کمد را باز کرد، چیز زیادی برای ...

بله،منظورم دقیقاً همان وقتی است که با شنیدن اسمت کنار این ...

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!
ژانرها: داستان کوتاه / درام / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.