دیکتاتور

دیکتاتور

2401Manihn نویسنده : 2401Manihn تمام شده

داستان های مشابه

داستان ما درمورد دختریه به اسم اسما دختری مغرور و صد البته ...

شخصی بر نوک آسمان.

در مورد دختریه که به یه بیماری دچاره که وقتی شوک زده میشه ...

دیکتاتوری نادان در کشوری قدرت میگیرد و کشور را دچار مشکل میکند.
این داستان ۲۰ فصل دارد
ژانرها: طنز
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.