دیکتاتور

دیکتاتور

2401Manihn نویسنده : 2401Manihn تمام شده

داستان های مشابه

وقتی دیدمش همه هنگ کردیم رئیسمون یه زن بود؟؟؟یعنی ۷ سال ...

گوشت کوب اومد سرکلاس همه بلند شدیم و سلام کردیم بعد از چند ...

دلت میخواد خواهر بزرگ ترت را منفجر کنی؟ برادرت را چطور؟ دوست ...

دیکتاتوری نادان در کشوری قدرت میگیرد و کشور را دچار مشکل میکند.
این داستان ۲۰ فصل دارد
ژانرها: طنز
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.