پدینگتون

پدینگتون

dalihfdgg نویسنده : dalihfdgg در حال تایپ

داستان های مشابه

J hope story

زمینی را تصور کنید که با دنیای عجیب خارج از خود، هیچ آشنایی ...

خبرنگار روی چمن های خیس قدم گذاشت و به سمت یکی از آن دخترها ...

درباره خرس کوچولویی هست که در یک شهر بزرگ با خانواده کوچکی آشنا میشود و ماجراجویی های او شروع میشود ...
ژانرها: ماجراجویی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.