پدینگتون : پدینگتون قسمت اول 

نویسنده: dalihfdgg

روزی روزگاری در جنگل بزرگ سرسبز مادر بزرگ و پدر بزرگ ویک بچه خرس شیطون در جنگل زندگی می کردند نا گهان طوفانی بزرگ به جنگل امد وخانه انها را انداخت ویک درختی رو پدربزرگ افتاد وپدربزرگ گیر کرد وپدینگتون ومادر بزرگش هرچه سعی کردند نتوانستند پدربزرگ را از زیر درخت دربیاورند وفردا توفان تموم شد وپدینگتون مادربزرگ که تنها بودند مادر بزرگ پدینگتون را وبه کشتی رسوند و پدینگتون تو قایق کوچکی نشسته بود وداشت مربا می خورد وکشتی رسید به شهر وپدینگتون از کشتی پیاده شد وبا قطار رفت به مرکز شهر وخانواده ای پدینگتون را به خانه خود بردند وپدینگتون با انها اشنا شد
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.