کلاویه های بی صدا

کلاویه های بی صدا

mobina_esk_85 نویسنده : mobina_esk_85 تمام شده

داستان های مشابه

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

این داستان زندگی ژولین داستانی در چندین داستان کو تاه از ...

ماجراهای دختری که دچار حالتی عجیب میشود از کابوس گرفته ...

کلاویه های بی‌صدا داستانی است که پایان غیرمنتظره ای دارد و اگر کسی پایان داستان را پرسید به او واقعیت را نگویید...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.