کلاویه های بی صدا

کلاویه های بی صدا

mobina_esk_85 نویسنده : mobina_esk_85 تمام شده

داستان های مشابه

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

دیدش یگدرسفا . حالا هر کلمه رو بر عکس بخون،حتی عنوان داستان ...

کلاویه های بی‌صدا داستانی است که پایان غیرمنتظره ای دارد و اگر کسی پایان داستان را پرسید به او واقعیت را نگویید...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.