دلنوشته

دلنوشته

sanazgolami46 نویسنده : sanazgolami46 تمام شده

داستان های مشابه

زندگی مجالم نداد تا بیشتر از این عشق را را در عاشقی تجربه ...

دو برادر در یک بازی فوتبال ماجرا های هیجان انگیز برایشان ...

بی تفاوت باش نسبت به همه چیز ،حتی بدی که یک روز تو را رها ...

.ﺣﺻﻟه ﺛﺍﺑت #ﻛﺭﺩن ﺧﺩم ﺑﻫ
#ﺑق‍‍‌ی‍‍‍‌ه‍ ﺭﻭ ﻧﺩاﺭﻣ ﻫﺭﭼـی ﺍﺯم
#ﺷﻧﻳﺩی ﺩﻭﺗﺍ ﺑذﺍﺭ ﺭﻭش
ژانرها: شعر
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.