دلنوشته

دلنوشته

sanazgolami46 نویسنده : sanazgolami46 تمام شده

داستان های مشابه

یه شعر با دسته بندی درام

یک نفر غمم رادزدید. ...

شعر ، دل نوشته ، عاشقانه

.ﺣﺻﻟه ﺛﺍﺑت #ﻛﺭﺩن ﺧﺩم ﺑﻫ
#ﺑق‍‍‌ی‍‍‍‌ه‍ ﺭﻭ ﻧﺩاﺭﻣ ﻫﺭﭼـی ﺍﺯم
#ﺷﻧﻳﺩی ﺩﻭﺗﺍ ﺑذﺍﺭ ﺭﻭش
ژانرها: شعر
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.