شادیِ من به خاطر یک لقمه نان و پنیر نبود !

شادیِ من به خاطر یک لقمه نان و پنیر نبود !

Mo_y_gosfandy نویسنده : Mo_y_gosfandy تمام شده

داستان های مشابه

داستان کوتاه

ارغوانم چشم هایت مرا شیفته خود کرده است:)

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

زهره خوشحال بود،اما نه به خاطر یک لقمه نون و پنیر و ده هزار تومان پول ، به خاطر خنده ها و ذوق صادقانه مادرش...چشمانش را بر برق چشمان مادرش گره زده بود و کلی از دختر بچه ی ناشناس تشکر کرد که این ذوق را در دل و این لبخند را بر لب و این برق را در چشمانش میتوانست دوباره ببیند.
ژانرها: داستان کوتاه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.