بزرگِ بزرگ

بزرگِ بزرگ

asabasi09 نویسنده : asabasi09 تمام شده

داستان های مشابه

در تمام مدت دوستیمان، ندیده بودم آن طور گریه کند. هر آن منتظر ...

خودتم خوب میدونی که مسخرم میکنن وقتی تو میای مدرسمون؛ بفهم ...

این داستان درباره پسرکی به اسم "لوکا"ست پسربچه ای که همیشه ...

داستان افکار دختری را روایت میکند که ترس از بزرگ شدن دارد، وی دنبال راهی برای فراری از ان ترسی است که در قلمرو ذهنی خودش برای خودش به وجود اورده است
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.