درباره A_T_Fereidoon

  الف ت فریدون
  یک جای دور در گوشه پایینی دنیا
  42 ساله
  تاریخ عضویت: ۴ دی ۱۴۰۰

آدم ها پر از قصه اند. قصه های ما گاهی درست عین حقیقت و گاهی امیخته با خیال و رویاهای ماست. قصه عین سفر کردن است. من عاشق آن قصه هایی هستم که با آنها سوار بر بال خیال، بر روی صعب العبور ترین کوه های واقعیت پرواز می کنم.

آخرین پیام

A_T_Fereidoon پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های A_T_Fereidoon

1 داستان منتشر شده
یقه های ماتیکی 1 در حال تایپ

یقه های ماتیکی

۴ دی ۱۴۰۰

ما هر کجا که میرویم، ردی از خویش باقی میگذاریم و به طبع آن ‌ رد هایی هم روی ما می ماند. گاهی این رد ها شل و نازک هستند و باد زودی با خود می بردشان، گاهی هم آنقدر عمیق و سفت به ما می‌چسبند که هزار تندباد و گردباد هم نمی تواند انها را بکند و ببرد. اینها همان تکه های چسبیده یا کنده شده از ما هستند که ما آنها را شبیه چین و چروک صورت در آینه می بینیم.

0 1 949
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.