فراری

فراری

Ferida نویسنده : Ferida تمام شده

داستان های مشابه

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

در آخر هم او را کشتند..؟!

بار غمی به همراه دارم که میدانم و میتوانم آن را زمین بگزارم ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی می بارد، مردی ژولیده و سراپا خیس با لباس های کهنه و چهره ای بی روح در کنار جاده ایستاده. او چه کسی است و مقصدش کجاست؟
ژانرها: ترسناک / جنایی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.