فراری

فراری

Ferida نویسنده : Ferida تمام شده

داستان های مشابه

این داستان درباره یک دختر افسانه ایست...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی می بارد، مردی ژولیده و سراپا خیس با لباس های کهنه و چهره ای بی روح در کنار جاده ایستاده. او چه کسی است و مقصدش کجاست؟
ژانرها: ترسناک / جنایی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.