فراری

فراری

Ferida نویسنده : Ferida تمام شده

داستان های مشابه

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود. ...

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

آدرينادختر16ساله ای است که به شدت از زندگی يکنواخت وروزمرگی ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی می بارد، مردی ژولیده و سراپا خیس با لباس های کهنه و چهره ای بی روح در کنار جاده ایستاده. او چه کسی است و مقصدش کجاست؟
ژانرها: ترسناک / جنایی / داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت