Cold and Hot

Cold and Hot

Amelia نویسنده : Amelia در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان بر اساس واقعیت نوشته شده. دختری با گرفتن ...

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دست از عشق کودکی و ...

همسایه فضول که یک پیرزن بسیار ضعیف است تا کمر از پنجره خم ...

دختری خشن که از سه سالگی بعد از مرگ مادرش شروع به آموزش دیده تا به یک قاتل خونسرد و بی رحم تبدیل شود و در مقابل پسری از خانواده که از بیرون خشن ولی در درون گرم و صمیمی، داستانی که سرنوشت برای این دو نوشته است چیست؟
ژانرها: اکشن / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.