Cold and Hot

Cold and Hot

Amelia نویسنده : Amelia در حال تایپ

داستان های مشابه

حس غریبی دارد؛ اینکه آن طور دیوانه وار دلرحم باشی و در عین ...

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست ...

بابام حاجی بود ، اما من شدم دختر ناخلف ! هجده سالم که بود ...

دختری خشن که از سه سالگی بعد از مرگ مادرش شروع به آموزش دیده تا به یک قاتل خونسرد و بی رحم تبدیل شود و در مقابل پسری از خانواده که از بیرون خشن ولی در درون گرم و صمیمی، داستانی که سرنوشت برای این دو نوشته است چیست؟
ژانرها: اکشن / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.