سرزمین هلال ماه جلد ۱

سرزمین هلال ماه جلد ۱

aylyaz583 نویسنده : aylyaz583 در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان حول پسری است که سعی میکند از خود و خانواده اش در مقابل ...

تقدیر موجود عجیبی است؛ موجودی بی رحم که نسخه زندگی ما را ...

...گوشه خیابان ایستاد و مدتی به مکان نامعلومی خیره ماند. واقعا ...

داستانی در مورد یک سرزمین تخیلی که موجودات افسانه ای و انسان ها هر دو در آن زندگی می کردند تا اینکه جنگی بین آنها شروع شد ...
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.