ما مال هم هستیم : ما مال هم هستیم 

نویسنده: mhasti226

متن خود را بنویسید
پارت 3...
???
ک آب و گرفتم جلوش لب زدم 
سوهو : بگیر و اون آب هم توش قرص خواب بود
کِی: حتما توعم توش زهر ریختی 
سوهو : بگیر تشنه ی ک از همه آب میگیره بگیر من تازه خریدمش کی وقت کردم توش قرص بریزم بگیر بخور دیه 
آب ازم گرفت و درش و باز کرد و بوش کرد 
کِی : اول تو بخور ک مطمئنا شم چیزی توش نیست 
سوهو : اعتماد ها ریده 
آب و ازش گرفتم و نصفش و خوردم 
سوهو : بگی حالا بخور 
ازم گرفت و خورد 
بهش زل زده بودم و نگاش میکردم ک با کمال پرویی گف 
کِی: چیه نگا داره 
سوهو : دیدن خر سفا داره 
بلند شد و گفت 
کِی : تو کلاس میبینمت سوهو 
و رفت
ایشششش مردتیکع گاو میبینمت تو کلاس سوهو کوفت میخام نبینی 
........................………………………زنگ خورد ................…
ب خودم اومد 
 سوهو : ها زنگ خورد 
آروم راه میرفتم و دستم و تو جیبم بود و تو فکر بودم سرم بالا گرفتم ک دیدم رو ب روم همون دختره اس و چند تا دختر دیه زشت تر از همه و‌ چندش تر از همه ‌ جلو از همه ایساده بود 
ک لب زد 
سوجین : تو انداختیش
سوهو : آره من انداختم لازم باشه توعم میندازم 
از کنارش رد شدم و رفتم تو کلاس 
معلم اومده بود 
سوهو : ببخشید
رفتم سر جام نشستم
ب کِی نگا میکردم ک صدا معلم بلند شد 
معلم : سوهو من اینجا دارم درس ب در و دیوار میدم گوش کن 
سوهو : بله معلم چشم دیگه تکرار نمیشه 
معلم : خب ادامه درس 
ب تابلو خیره شده بودم
حس میکردم یکی داره نگام می‌کنه 
دور ورم و نگا کردم 
کِی ک نگا نمیکنه 
دخترا هم غلط میکنن 
چشمم خورد ب ی پسر 
ها اون کیه 
چرا ب من نگاه میکنع
معلم : شین هو از تو انتظار نداشتم سر کلاس حواست پرت شه
شین هو : بلع معلم معذرت میخام دیگه تکرار نمیشه
و رفت سراغ درسش 
شین هو شین هو خیلی آشناست 
ک بلند شدم و تعجب زده داد زدم 
سوهو : چان شین هو 

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.