داستان های Muhi

سرخ همرنگ اشک ، همرنگ خاطرات 1 تمام شده

سرخ همرنگ اشک ، همرنگ خاطرات

۲۵ شهریور ۱۴۰۱

پشت پیانوی کلاسیک قهوه ای رنگ کافه مینشیند ، آوازی را سر میدهد ، چشمانش را میبندد و به رود خانه ، مادرش ، پدرش و پیک نیک کوچکشان می اندیشد به سنگ هایی که توسط دختر کوچکی با گُل سرِ صورتی در رودخانه پرتاب میشوند و هر دفعه صدای بلند تری دارند . آه شهر من که اکنون غریبه ای

0 1 338
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.