درباره kameliaroozbeh1350

  گ.روزبهانی
  خرم آباد
  تاریخ عضویت: ۲ شهریور ۱۳۹۹

آخرین پیام

kameliaroozbeh1350 پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های kameliaroozbeh1350

2 داستان منتشر شده
سرگذشت پرنس دورگه 0 در حال تایپ

سرگذشت پرنس دورگه

۲ شهریور ۱۳۹۹

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ است.

0 0 0
سرگذشت پرنس دورگه 0 در حال تایپ

سرگذشت پرنس دورگه

۲ شهریور ۱۳۹۹

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ است.

1 0
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.