داستان های naznynzhrazybndh

نفرتی جاودانه 0 در حال تایپ

نفرتی جاودانه

۲۱ خرداد ۱۴۰۳

خلاصه انتقام میگیرد؟ ان دخترک دل خسته انتقام اشک هایش را میگیرد؟ اصلا چه شد اقای عاشق پیشه دخترک را شکست و له کرد؟ اصلا چه شد انگونه به پایان رسید؟ هنوز هم ان را میپرستد؟ هیچکس خبر ندارد عشق چطور شد نفرتی بی انتها و واگیر دار نـ؋ـرتے جاوבانه↻

0 0 0
دریای عاشق 0 در حال تایپ

دریای عاشق

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

اوووم دریا دختری که چشماش همرنگ دریا بوده عاشق پسری میشه که خیلی خونگرمه و اگه مشکلات جزئی رو فاکتور بگیریم زود بهم میرسن اما خووب بعدش یه اتفاقایی میوفته که مجبورن از هم جدا بشن و....

0 0 0
طواف عشق 2 در حال تایپ

طواف عشق

۲۹ دی ۱۴۰۲

رایان و فاطمه دوتا عاشق و معشوق در فصل اول به هم میرسن اما در فصل دوم چی سمیرای پس فطرت چرا فاصله به مدت چهار سال بین این دو عاشق فاصله می اندازه؟ سمیرا کیه؟

0 0 326
بوی تو 2 در حال تایپ

بوی تو

۳۰ دی ۱۴۰۲

دلارا معتمدی دختری که از خرد سالی پدر و مادرش رو از دست میدهد و اجبار به زندگی با پدر بزرگ سنگدلش میشه و توی ۱۶سالکی هم احبار با ازدواج و ۱۸سالگی هم احبار به سقط بچه اش توی این میان عاشق ادم عوضی که...

1 2 254
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.