جعبه های چوبی

جعبه های چوبی

sanny نویسنده : sanny تمام شده

داستان های مشابه

دیگر از همه چیز خسته شده بودم؛ آن هایی که بدون خداحافظی ما ...

مادربزرگ!مادربزرگ!بعد از مرگت دیگر زندگی ما آن قبلی نبو ...

درباره پسری به اسم آرشام است که در واقع یک آدم فضایی که تقریباً ...

در دنیایی که تاریکی راهنماتر از روشنایی باشد، آب و آتش عاشق یکدیگر میشوند.
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.