کرونگ

کرونگ

jones نویسنده : jones تمام شده

داستان های مشابه

[مُضحکه ای دَر درندَشت.] _یِک 'هیچ' عَظیم بودم.کَسی که بُزرگتَرین ...

آنا بچه ای با خوصوصیات خارق العاده خودش است که با پا گذاشتن ...

نویسنده: آلباتروس ... آن اتفاق، همان اتفاقی که نباید می‌افتاد ...

وقتی او در مورد اورک اشتباه فکر کرد
ژانرها: اکشن / تخیلی / عاشقانه / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.