کرونا

کرونا

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

اگر جسم ناتوان است از پرواز کردن به دوردست‌ها، فکر و خیال ...

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

نگاهی متفاوت به این روز ها...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.