کرونا

کرونا

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

باران چشمه ای است روان اما نه از ابر ...

"معجزه نزدیک است، با احتیاط ناامیدشوید." داستان مربوط به ...

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

نگاهی متفاوت به این روز ها...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.