کرونا

کرونا

Parisa نویسنده : Parisa تمام شده

داستان های مشابه

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

هميشه عبور ها زيبا نيست. گاهي او نيست...

موقع خداحافظی از کنار در ، برگشتم گفتم بنظرتون چتری به موهام ...

نگاهی متفاوت به این روز ها...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.