"معجزه" نزدیک است با احتیاط نا امید شوید.

m_nadali19890102 نویسنده : m_nadali19890102 در حال تایپ

داستان های مشابه

دلنوشته‌ای در روز تولد با نگاه به تقویم و احساس گذر عمر ...

دسته بادکنکی از ماشین عروس وسط چهارراه جدا میشود و ....

پری ها زندگی تو کجا هستند؟ آیا تا به حال به دنبالشان رفته؟ اگر ...

"معجزه نزدیک است، با احتیاط ناامیدشوید."
داستان مربوط به روزهای اول کروناست.خانواده ای که قبل از اعلام کرونا درگیر این بیماری شده بودند.مادر این خانواده که بیماری دیابت داره حال بسیار وخیمی پیدا میکنه و ادامه ماجرا...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.