سقوط یا صعود

سقوط یا صعود

Amirabasifar نویسنده : Amirabasifar تمام شده

داستان های مشابه

در درون طراحی ها در عمق خیال بافی ها در آسمان و بهشت در ...

-ما چند نفریم و چند هدف مختلف داریم آرزو های بزرگی که از ...

پیشنهاد:افرادی که ناراحتی قلبی دارند از خاندن رمان بعد از ...

پیروزی در مبارزه او را به معشوقش می‌رساند و شکست همهٔ آرزوهایش را خواهد ربود
ژانرها: داستان کوتاه / درام / فلسفی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.