STEVEN'S FAMILY

STEVEN'S FAMILY

aliasgharramezani08 نویسنده : aliasgharramezani08 تمام شده

داستان های مشابه

یه نوشته کوتاه درمورد جنگ

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ولی در یکی از روزها اتفاقی ناگوار برای آن خانواده می‌افتد....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.