STEVEN'S FAMILY

STEVEN'S FAMILY

aliasgharramezani08 نویسنده : aliasgharramezani08 تمام شده

داستان های مشابه

دختری که از زندگیش راضی نیست و قدر چیزایی که داره رو نمیدونه ...

چیزی که مهمه هدفه چیزی که نداری زمان

داستان دختر کوچکی به اسم خانم که در جنگ جهانی اول همه خانواده ...

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ولی در یکی از روزها اتفاقی ناگوار برای آن خانواده می‌افتد....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.