STEVEN'S FAMILY

STEVEN'S FAMILY

aliasgharramezani08 نویسنده : aliasgharramezani08 تمام شده

داستان های مشابه

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم ...

من دریک شهردورافتاده ازایران به دنیاآمدم دلم میخواست بیشترین ...

این داستان خیلی کوتاه است. شاید اصلا مصداق داستان کوتاه ...

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ولی در یکی از روزها اتفاقی ناگوار برای آن خانواده می‌افتد....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.