داستان

داستان

Hanieh_M نویسنده : Hanieh_M تمام شده

داستان های مشابه

جنگل ریون وود! جایی که اتفاقات، آن طور که فکر می‌کنیم نمی ...

چه می شود اگر بفهمیم تمام دانسته های ما راجب کسی یا چیزی ...

اینجا کسی واژگان غم، اشک و زدن را بخاطر نمی‌آورد.

آیا از حشرات وحشت دارید؟
حشرات با وجود اینکه بودنشان برای زمین قابل اهمیت است اما خیلی وقت ها ممکن است موجب آزار بشوند. امید پسری ۱۲ ساله است که از حشرات می ترسد. اما این ترس تنها به فرار از حشرات منتهی نمی شود. وقتی ترس به اندازه ای قابل باور بشود اتفاقات وحشتناکی میفتد. اتفاقاتی که ترس به آن جان می بخشد...
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.