زمستون

زمستون

seyedalirezaazimi نویسنده : seyedalirezaazimi تمام شده

داستان های مشابه

دلنوشته های من و دوستم

عکسی میخواهم. نه یک عکس معمولی.

دیدش یگدرسفا . حالا هر کلمه رو بر عکس بخون،حتی عنوان داستان ...

یه نگاه به خودمون بندازیم
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.