زندگی را باید نواخت

زندگی را باید نواخت

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

قهرمانان حال ما

کجایی که پری های قصه ها هم به دنبالت میگردند؟

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

در کتاب زندگی مان، کلمات و نت های موسیقی با همدیگر داستانمان را میسازد. پس او را زیبا بساز!
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.