تولّد

تولّد

BroomGuy نویسنده : BroomGuy تمام شده

داستان های مشابه

اگر دو نفر از هم جدا شوند. فقط خودشان صدمه میخورند؟ یا...درواقع ...

این حقیقت نداشت. ما هر چیزی که می خواستیم، داشتیم. خانه کوچکی ...

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم ...

امیر و پدرش باید برای تولّد مادرش به روستا بروند،امّا اتفاقی میافتد که همه چیز را به هم میریزد...
ژانرها: تراژدی / ترسناک / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.