تولّد

تولّد

BroomGuy نویسنده : BroomGuy تمام شده

داستان های مشابه

سه تا پسر به نام های عماد،پدرام،بهنام که باهم زندگی می کنند ...

در تمام مدت دوستیمان، ندیده بودم آن طور گریه کند. هر آن منتظر ...

دسته آخر قلب فرشته.....نیازمند آغوش شیطان سیاه دل شد :)

امیر و پدرش باید برای تولّد مادرش به روستا بروند،امّا اتفاقی میافتد که همه چیز را به هم میریزد...
ژانرها: تراژدی / ترسناک / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.