تولّد

تولّد

BroomGuy نویسنده : BroomGuy تمام شده

داستان های مشابه

جهان همیشه درگیر نبرد دو گانه ها بوده ، نور و تاریکی ، خوب ...

داستانی تخیلی در گذر ۱۰۰ سال آینده ایران.....

دسته آخر قلب فرشته.....نیازمند آغوش شیطان سیاه دل شد :)

امیر و پدرش باید برای تولّد مادرش به روستا بروند،امّا اتفاقی میافتد که همه چیز را به هم میریزد...
ژانرها: تراژدی / ترسناک / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.