آغوش تو دنیای من

آغوش تو دنیای من

mary نویسنده : mary در حال تایپ

داستان های مشابه

رایکا پسر جوانی است که مشغول جمع آوری و انتقال اطلاعات در ...

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

صورت مهم نیست مهم قلب آدم ها است. اگه به صورت شما توهیم کردن ...

ته تغاری دختر حاج فتاح سر اتفاق های سرگردون و معمایی که براش پیش میاد مجبور به عقد غیابی پسری که نمیشناسد میشود و ایران ترک میکند فصل تازه ای از زنگیش آغاز می شود.در این سفر دچار بحران های مختلف مذهبی عقیده ای عاشقانه ای میشود که زندگیش کاملا تغییر می کند....
این داستان تقابلی بین عقاید و افکار مختلفی است.
ژانرها: عاشقانه / درام / معمایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.