آغوش تو دنیای من

آغوش تو دنیای من

mary نویسنده : mary در حال تایپ

داستان های مشابه

گریال نام تمساح پوزه کوتاه درخطرانقراض می باشدزندگی دختری ...

جنگ بین خیر و شر عشق و عقل انتقام و دوستی این زندگی ماست ...

dfndfndfndfndngnndndgfndndngfd

ته تغاری دختر حاج فتاح سر اتفاق های سرگردون و معمایی که براش پیش میاد مجبور به عقد غیابی پسری که نمیشناسد میشود و ایران ترک میکند فصل تازه ای از زنگیش آغاز می شود.در این سفر دچار بحران های مختلف مذهبی عقیده ای عاشقانه ای میشود که زندگیش کاملا تغییر می کند....
این داستان تقابلی بین عقاید و افکار مختلفی است.
ژانرها: درام / عاشقانه / معمایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.