دیوار های فاصله بسیارند

دیوار های فاصله بسیارند

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

نگاهی متفاوت به این روز ها...

کجایی که پری های قصه ها هم به دنبالت میگردند؟

موقع خداحافظی از کنار در ، برگشتم گفتم بنظرتون چتری به موهام ...

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که مقصد من تو هستی و تنها یه دیوار ما را احاطه کرده و من یقین دارم که آن روز خواهد رسید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.