دیوار های فاصله بسیارند

دیوار های فاصله بسیارند

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

قهرمانان حال ما

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

دسته بادکنکی از ماشین عروس وسط چهارراه جدا میشود و ....

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که مقصد من تو هستی و تنها یه دیوار ما را احاطه کرده و من یقین دارم که آن روز خواهد رسید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.