دیوار های فاصله بسیارند

دیوار های فاصله بسیارند

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

باران چشمه ای است روان اما نه از ابر ...

"معجزه نزدیک است، با احتیاط ناامیدشوید." داستان مربوط به ...

یه نگاه به خودمون بندازیم

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که مقصد من تو هستی و تنها یه دیوار ما را احاطه کرده و من یقین دارم که آن روز خواهد رسید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.