دیوار های فاصله بسیارند

دیوار های فاصله بسیارند

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji تمام شده

داستان های مشابه

پری ها زندگی تو کجا هستند؟ آیا تا به حال به دنبالشان رفته؟ اگر ...

مقدمه: در این زندگی من پر بودم از دریغ شدن‌هایی که حسرت ...

حس اون روز یاد گرفت....

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که مقصد من تو هستی و تنها یه دیوار ما را احاطه کرده و من یقین دارم که آن روز خواهد رسید...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.