کافه پارلو

کافه پارلو

segorni نویسنده : segorni در حال تایپ

داستان های مشابه

معتادش شدم ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی. ...

زیر لب زمزمه می کند: خالتور،خالتور، خالتور! این کلمه ...

داستان اشنایی و دوستی سه جوان بیست ساله که ارزو ها و اهداف و دنیاهای متفاوتی دارن و دست سر نوشت اون ها رو به هم رسانده و ماجراهای متفاوتی براشون پیش می اید و این داستان از زبان یکی از اون ها تعریف میشود
ژانرها: عاشقانه / درام
تعداد فصل ها: 3 قسمت