پایانی برای همه چیز

پایانی برای همه چیز

Pardis_annsherly نویسنده : Pardis_annsherly تمام شده

داستان های مشابه

یاد از دوستان قدیمی و همکلاسی

"معجزه نزدیک است، با احتیاط ناامیدشوید." داستان مربوط به ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند شد
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.