ستارگان مرگ

ستارگان مرگ

ARTY نویسنده : ARTY در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان سفر نیل آرمسترانگ(اولین فضانورد جهان)به جهان های ...

زمینی را تصور کنید که با دنیای عجیب خارج از خود، هیچ آشنایی ...

دو برادر در یک بازی فوتبال ماجرا های هیجان انگیز برایشان ...


در اعماق فضا حماسه ها ، داستان هایی شنیدی را رقم می زند ، داستان هایی که زمانی متعلق به مردمانی از تبار خاک بودند و همانند نور ستارگان سال های سال مسافتی عظیم را پیموده اند تا بیان شوند . تا درک شوند ، تا جست و جو شوند و دست آخر پیدا شوند .
شروع این ماجرا شاید متعلق به گذشته یا حال نباشد ، حتی شاید هیچ وقت در آینده اتفاق نیافتد امّا ... همه ی ما می دانیم روزی ستاره ای که به دورش می چرخیم می میرد چه بسا این ستاره خورشید باشد یا خدایانی خیالی که ما را بردگان خودشان کرده اند !
و باعث تولدی نو می شود ، تولدی که تغییر به همراه دارد و این شروع داستان ما است ، این آغاز است ...


ژانرها: علمی تخیلی / فلسفی / ماجراجویی
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.