صنم

صنم

alibehroozeh نویسنده : alibehroozeh تمام شده

داستان های مشابه

من دریک شهردورافتاده ازایران به دنیاآمدم دلم میخواست بیشترین ...

سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم. مرد پرسید : گفتید ...

هنوز به فکر آن شبمـ...

معتادش شدم
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.