صنم

صنم

alibehroozeh نویسنده : alibehroozeh تمام شده

داستان های مشابه

پاده شاه در منطقه سر سبزو شاداب زندگی میکرد حکم رانی می کرد ...

رهادختری که بخاطرمشکلی تن به ازدوج بارامین می دهدولی درست ...

قرنطیه‌ای خشک و خالی... خیابانی سرد و ذهنی بازمانده در میانه‌ی ...

معتادش شدم
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.