فرشته مرگ

فرشته مرگ

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

موجوداتی به غیر از جن و انسان که با مشکل بزرگی مواجه و مجبور ...

دسته بادکنکی از ماشین عروس وسط چهارراه جدا میشود و ....

در مورد دختریه که به یه بیماری دچاره که وقتی شوک زده میشه ...

قصه ای با مرگ دخترک کوچک ...
فرشته مرگ !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.