فرشته مرگ

فرشته مرگ

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

داستان درسال۲۱۵۰ اتفاق می افتد و زمین به پایان خود نزدیک ...

داستانی برای سرگرمی

(ماهی سفید آرزوها) تمام آرزوها ماهی هایی بودند درون رودخانه ...

قصه ای با مرگ دخترک کوچک ...
فرشته مرگ !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.