فرشته مرگ

فرشته مرگ

Fatemeh89 نویسنده : Fatemeh89 تمام شده

داستان های مشابه

این داستان در مورد یک خانواده ای است که زندگی معمولی دارند ...

چطور میشه وقتی جسد پر از خون کسی که جونتو نجات داد رو نزدیک ...

در زمانی که قبایل در صلح و آرامش در کنار هم می زیستند و خدایان ...

قصه ای با مرگ دخترک کوچک ...
فرشته مرگ !!!
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.