زندگی خاکستری

زندگی خاکستری

nobody نویسنده : nobody تمام شده

داستان های مشابه

داستانی برای سرگرمی

در این دنیا اغلب دنبال آدمهایی هستیم که عین خودمان یا دلخواهمان ...

مادربزرگ!مادربزرگ!بعد از مرگت دیگر زندگی ما آن قبلی نبو ...

یک داستان از شخصیتی معمولی.
یک روز، یک شهر، یک شخص...
ژانرها: داستان کوتاه / واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.