گلدانی برای همسرم

گلدانی برای همسرم

tardid_eshgh نویسنده : tardid_eshgh تمام شده

داستان های مشابه

کلمات علیه کرونا

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان ...

داستان درمورد عشق به همسر است و گلدان خاطره انگیز
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.