رمان سودا

رمان سودا

rastarad04 نویسنده : rastarad04 در حال تایپ

داستان های مشابه

دسته آخر قلب فرشته... مهتاج آغوشی شد که... آغوش شیطان بود

ساکورا در سازمان جاسوسی میاشا کار می کند، سازمان آنها همیشه ...

? گله از دست کسی نیست مقصر دلِ دیوانه ماست...!⛈?✨

برای اینکه انقدر باورت کردم…
برای اینکه تورو وارد زندگیم کردم..
برای اینکه بیشتر از خودم دوستت داشتم
برای آنکه اجازه دادم انقدر بهم نزدیک شی‌ که زخمیم کنی!
از خودم عصبانیم!
نمیدونم میتونم خودمو ببخشم‌ یا نه؟!
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.