جرقه ی عشق در بهشت

جرقه ی عشق در بهشت

fershtebahador0 نویسنده : fershtebahador0 در حال تایپ

داستان های مشابه

این داستان زندگی ژولین داستانی در چندین داستان کو تاه از ...

او دقیقا کنارم نشسته بود..با یک لیوان قهوه در دستانش.. و من ...

درباره یک دختری به اسم باران که کودک کار هست و یک خانم خیری ...

جرقه ی عشق در بهشت

دختری که با دوستان خود به دانشگاه می رود و با استاد دانشگاه خود وارد جنگ و جدال می شود
و بلا هایی بر سر هم می اوردند و در اخر سر یک اتفاق ......
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.