کِلیدَش نیست !

کِلیدَش نیست !

Mo_y_gosfandy نویسنده : Mo_y_gosfandy تمام شده

داستان های مشابه

می‌گن زندگی ما اوتیستیک‌ها، شبیه به زندگی پروانه‌ایه، ...

ما فقط یک بار زندگی میکنیم

حس اون روز یاد گرفت....

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم گم‌شده است...اما کلید این یکی را خودم گم‌کرده ام.
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.