کِلیدَش نیست !

کِلیدَش نیست !

Mo_y_gosfandy نویسنده : Mo_y_gosfandy تمام شده

داستان های مشابه

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

خودتم خوب میدونی که مسخرم میکنن وقتی تو میای مدرسمون؛ بفهم ...

شخص تازه وارد بعد از اینکه در جای مناسب قرار میگیرد تنها ...

در این مرحله خیلی چیز ها قفل است و کلیدش بین دسته کلیدِ شلوغم گم‌شده است...اما کلید این یکی را خودم گم‌کرده ام.
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.